«

»

مارس 06

ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت

بازدید ارزیابان جایزه ملی تعالی و پیشرفت  از شرکت پالایش قطران ذغالسنگ

در روز پنجشنبه مورخه 10/12/1396 آقایان دکترجبل عاملی و دکتر ثابتی از دبیرخانه ملی تعالی و پیشرفت از شرکت پالایش  قطران ذغالسنگ  بازدید بعمل آورده اند.

جلسه افتتامیه  با حضور مدیریت محترم عامل  جناب آقای مهندس فتحعلی و مدیران شرکت برگزارشد.مدیریت محترم عامل ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان گرامی، خلاصه ایی از اقدامات و فعالیت های انجام شده جهت استقرار مدل تعالی را در شرکت پالایش قطران ذغالسنگ ارائه فرمودند.

در ادامه نیز گروه ارزیابی پس از حضور در پالایشگاه قطران و بازدید از کلیه قسمتها ،  و انجام پرسش و پاسخ با مدیران و کارکنان از فعالیت های صورت گرفته در ارتباط با تعالی سازمان در این شرکت  آگاهی کسب نمودند.

در جلسه اختتامیه  تیم ارزیابان نقطه نظرات خود را  از حمایتها و اهتمام مدیریت ارشد شرکت در خصوص  استقرار مدل تعالی و همچنین پیاده سازی شاخص های عملیاتی، مالی و غیرمالی و مشوق های مناسبی که انجام شده است ، ابراز خرسندی کرده  و پیشنهاداتی جهت بهبود  روند استقرار مدل ارائه کرده اند.

در پایان جلسه با ذکر صلوات بر محمد( ص )   و آل محمد خاتمه پذیرفت.