اعضا هیئت مدیره و سهامداران

اعضای هیئت مدیره شرکت پالایش قطران ذغالسنگ (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی
آقای مهندس صادق جاهد خطیبی رئیس هیِئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
آقای مهندس غلامعلی فتحعلی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی گستر سینا
آقای مهندس بهزاد عبادی عضو هیِئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
آقای  محسن  نجف آبادی سامانی مدیر مالی و عضو هیئت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
آقای مهندس غلامحسین  سقایی دهکردی عضو هیئت مدیره شرکت ذغالسنگ البرز شرقی