«

»

تسهیل و رفع موانع تولید و تامین مواد اولیه پالایشگاه

مورخ 13خردادماه در محل دفتر آقای موفق جلسه ای در رابطه با تسهیل و رفع موانع تولید و تامین مواد اولیه مورد نیاز پالایشگاه با حضور آقای مهندس فتحعلی ، مدیرعامل و آقای مهندس سقائی، عضو هيات مديره و آقاي مهندس سليماني مدير صادرات و تامین مواد اولیه پالایشگاه ، با آقاي مهندس موفق رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان ،برگزار گردید…

آقاي مهندس موفق رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان , آقای مهندس فتحعلی مدیر عامل پالایشگاه قطران