«

»

ژانویه 01

بازدید مدیرعامل محترم شرکت انرژی گسترسینا از شرکت پالایش قطران ذغالسنگ

جناب آقای مهندس اوجی مدیرعامل محترم شرکت انرژی گستر سینا باتفاق جناب آقای مرسلی معاون محترم هماهنگی در تاریخ 11/02/ 1398 از شرکت پالایش قطران ذغالسنگ بازدید و مورد استقبال آقای مهندس فتحعلی مدیرعامل و مدیران این مجموعه قرار گرفتند.

در این بازدید آقای مهندس فتحعلی مدیرعامل محترم شرکت خلاصه گزارشی از عملکرد ده ماهه سال 1398 ارائه و مدیران واحدها نیز از حوزه مربوطه خود توضیحات لازم را برای حاضرین گزارش نمودند ، در پایان مدیرعامل محترم هلدینگ انرژی گستر سینا ضمن تقدیرو تشکر از تلاش مدیرعامل، مدیران و دست اندرکاران شرکت ، اعلام نمودند که انشاء ا… در آینده شاهد توسعه و اجرای طرحهای بزرگتری برای شرکت باشیم ./