»

اکتبر 22

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه توسط شرکت پالایش قطران ذغالسنگ

 

شرکت پالایش قطران ذغالسنگ  با پشتیبانی مدیریت محترم عامل این شرکت و تلاش و کوشش بی وقفه ی کلیه ی کارکنان، موفق به تمدید گواهینامه  های سیستم مدیریت یکپارچه شامل: ISO 9001:2015) : سیستم مدیریت کیفیت)، ISO14001:2015): سیستم مدیریت زیست محیطی) وOHSAS 18001:2007) : سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) از شرکت بین المللی  SGS سوئیس گردید. این موفقیت را به مدیریت محترم عامل و کلیه ی همکاران ارجمند صمیمانه تبریک عرض نموده، کسب قله های افتخار را  برای این مجموعه از خدواند درخواست می نماید.