«

»

فوریه 21

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش قطران

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پالایش قطران ذغالسنگ با حضور نمایندگان صاحبان سهام و سایر حاضرین در جلسه در روز چهارشنبه 1398/03/22 در محل پالایشگاه قطران برگزار گردید.