چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان، استراتژی ها و ارزشهای سازمان

چشم انداز 

«شرکت پالایش قطران ذغالسنگ قصد دارد تا سال 1400 ضمن استفاده ی کامل از ظرفیت یک صد هزار تنی خود، تولید و عرضه ی محصولات قطرانی را “بر اساس تعالی، بهبود و تنوع بخشی مستمر با تکیه بر استانداردهای جهانی و ملّی و رعایت الزامات زیست محیطی” در منطقه به انجام رساند و منافع سهامداران و سایر ذی نفعان را برآورده نماید.» 

ماموریت 

«شرکت پالایش قطران ذغالسنگ به عنوان بنگاه اقتصادی بازارمحور در صنعت تأمین محصولات متنوع قطرانی، تلاش  دارد از طریق ارزش آفرینی و افزایش مزیت های رقابتی، حداکثر ارزش را کسب نماید.

این شرکت با در اختیار داشتن بزرگترین پالایشگاه قطران در خاورمیانه، با بهره مندی از مزایا و موقعیت منحصر به فرد در ایران و سرمایه ی انسانی کارآمد، تأمین انتظارات ذی نفعان، تولید پایدار، پاکسازی محیط زیست از پسماندهای شیمیائی و پذیرش مسئولیت اجتماعی را محقق می نماید.»

اهداف كلان 

  • حفظ ظرفیت تولید از طریق تأمین خوراک
  • تنوع بخشی تعداد مشتریان داخلی و خارجی
  • کسب و کار بر اساس موازین توسعه ی پایدار
  • بهبود مستمر بهره وری

استراتژي ها

حفظ بازار محصولات داخلی

توسعه ی همکاری های دو جانبه با کشورهای چین و روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان قطران و محصولات قطرانی (فن آوری، تأمین مواد اوّلیه و …)

تولید پایدار بر اساس الزامات زیست محیطی با بهینه سازی و نوسازی تجهیزات و فرآیندها و استفاده ی مؤثر از منابع طبیعی

بهبود سیستم مدیریت منابع انسانی (آموزشی (شامل: دانش و مهارت) و انگیزشی)

ارزش های سازمانی:

  • نقش تأثیرگذار در راستای منافع ملّی
  • حفظ کرامت انسانی
  • تعهد به جلب اعتماد ذی نفعان با پایبندی به سلامت سازمانی
  • نوآوری، خلاقیّت و افزایش دانش و مهارت های کارکنان
  • رعایت قوانین، مقررات و الزامات زیست محیطی در راستای توسعه پایدار
  • شایسته سالاری در تمام سطوح سازمانی