اعضا هیئت مدیره و سهامداران

اعضای هیئت مدیره شرکت پالایش قطران ذغالسنگ (سهامی عام)

نام و نام خانوادگی سمت به نمایندگی
آقای مهندس علیرضا رضوانیان رئیس هیِئت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
آقای مهندس علیرضا صادقی عبداللهی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی گستر سینا
آقای مهندس بهزاد عبادی عضو هیِئت مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
آقای مهندس عبدالعلی ملکی عضو هیئت مدیره شرکت معادن ذغالسنگ البرز شرقی
آقای مهندس محسن نجف آبادی سامانی               عضو هیئت مدیره        شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان