اقدامات زیست محیطی

شرکت پالایش قطران ذغالسنگ با در اختیار داشتن کارکنانی مجرب و برخورداری از فناوری روز در ارتباط با پـالایش و فرآوری پسماند شـیمیایی ناشی از فعالیت واحدهای کک سازی (قطران ذغالسنگ) سعی می نمایید با تلاش مستمر ضمن استفاده بهینه از منابع طبیعی، همواره به عنوان یک شرکت حامی محیط زیست با سایرسازمانها و شرکت های مسئول در این زمینه همکاری و مساعدت نمایید. در این راستا از اهداف کلان این شرکت ارتقاء سطح فناوری با نگرش زیست محیطی می باشد. همچنین فهرست اقدامات انجام شده و راهکارهای شرکت پالایش قطران ذغالسنگ در راستای حفاظت از محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی به شرح زیر می باشد:

1- تامین و نصب سیستم آنالایزر آنلاین گازهای احتراق خروجی از کوره ها با هدف پایش لحظه ای احتراق مشعل ها

2- ساخت و راه اندازی استخرهای تصفیه زیرآب دیگ های بخار (Blowdown) جهت استفاده در مصارف مربوط به فضای سبز

3- طراحی، ساخت و راه اندازی بخش بازیافت ضایعات محصولات روغن و انامل قطرانی به منظور بازیافت این مواد و جلوگیری از تولید پسماندهای مایع و جامد شیمیایی

4- طراحی، ساخت و استفاده از جعبه سرد جهت جمع آوری (Cold Box) بخارات هیدروکربنی

5- طراحی، ساخت و استفاده از اسکرابرهای متعدد جهت جمع آوری بخارات واحدهای تولید پوشش قطرانی(انامل)، نوار پوشش و بارگیری پیچ مایع

6- انجام تعمیرات پیشگیرانه برای جلوگیری از اتلاف  بخار از شبکه توزیع بخار و کاهش مصرف آب و انرژی و به پیرو آن کاهش انتشار گازهای احتراق

7- اجرای پروژه بارگیری و حمل محصول پیچ مایع و تغییر انتقال آن از حالت گرانول (جامد) به صورت مایع در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست

8- تغییر بسته بندی محصول پوشش قطرانی(انامل) ازحالت بشکه ای به حالت قالبی با هدف جلوگیری از ایجاد ضایعات بشکه های فلزی و  افزایش سادگی و ایمنی استفاده از محصول انامل قالبی به جای انامل بشکه ای

9- تامین، نصب و راه اندازی آنالایزر های آنلاین اندازه گیری درصد آب در روغن با هدف کاهش تولید پساب های صنعتی

10- ایجاد و گسترش فضای سبز و در اختیار داشتن حدود 170 هزار متر مربع فضای سبز

11- انجام دوره های متعدد آموزشی در زمینه  ایمنی، بهداشت و محیط زیست

12- استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) و سیستم (HSE-MS) ویژه صنایع پالایشگاهی