انامل گريد 120/5

انامل قطرانی به عنوان موثرترین پوشش محافظ خوردگی خطوط لوله های فولادی علیرغم ظهور سایر پوشش ها به واسطه ساختار پایدار و غیرقابل تجزیه مواد اولیه و همچنین سهولت اجرا در اقصی نقاط جهان، به عنوان اصلی ترین و مناسب ترین پوشش محافظتی لوله های فولادی تاکنون جایگاه انحصاری خود را در میان سایر پوشش ها حفظ کرده است.

 این گرید از محصول انامل براساس براساس استاندارد های بین المللی BS: 4164 و AWWA: C203 جهت استفاده در مناطق گرم تولید می گردد.