نفتالین صنعتی

نفتالین به عنوان یکی از مشتقات با اهمیت قطران ذغالسنگ، ماده اولیه تولید مواد ارزشمند از جمله انیدرید فتالیک، ترکیبات فوق روان کننده بتن و همچنین مواد اولیه ساخت رنگدانه ها محسوب می گردد که بر همین اساس دارای جایگاه مناسبی در سبد محصولات تولیدی شرکت پالایش قطران ذغالسنگ می باشد.