پژوهش و فناوری

با توجه به اهمیت وجود پژوهش و فناوری در شرکت پالایش قطران ذغالسنگ به منظور ارتقاء مستمر فرآیند تولید، بهبود کیفیت محصولات موجود و همچنین توسعه تولید محصولات جدید مطابق با نیازمندیهای مشتریان و متنوع نمودن سبد محصولات و خدمات، واحد تحقیق و توسعه شرکت پالایش قطران ذغالسنگ در فاصله کوتاهی پس از راه اندازی ایجاد گردیده و تاکنون با فعالیتهای خود نقش مهمی در حفظ و ارتقاء شرکت داشته است. فعالیتهای اصلی واحد تحقیق و توسعه و همچنین پروژه های انجام گرفته توسط این واحد در شرکت پالایش قطران ذغالسنگ به شرح زیر می باشد.

 فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه

1- تشکیل کمیته پژوهش

2- فرهنگ سازی جهت تشویق متخصصان و کارکنان شرکت به تحقیق و همکاری در اجرای پروژه های بهینه سازی، نوسازی و یا ایجادی به منظور ارتقاء فرآیند و فناوری تولید،بهبود کیفیت محصولات موجود، توسعه و تولید محصولات جدید و بهینه سازی استفاده از منابع اولیه شامل مواد اولیه، آب و انواع انرژی ها

3- شرکت در سمینارها و کنفرانس های ملی و بین المللی مرتبط با صنعت پالایش قطران ذغالسنگ

4- آگاه سازی متخصصان و کارکنان شرکت با آخرین دستاوردهای صنعت پالایش قطران ذغالسنگ و زمینه سازی برای به کارگیری آنها در سطح شرکت

5- همکاری در انجام پایان نامه های تحصیلی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاهها

6- همکاری با سایر واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی

7- طراحی، نظارت بر ساخت، راه اندازی و بهره برداری از واحدهای تحقیاتی در مقیاس آزمایشگاهی (Laboratory Scale) ، پیشرو (Bench Scale) و نیمه صنعتی (Pilot Plant) به منظور توسعه و بهینه سازی فرآیندها و کیفیت محصولات موجود و همچنین کسب و تدوین دانش فنی و فناوری تولید محصولات جدید

8- تدوین برنامه های میان مدت استراتژیک شرکت

9- تهیه طرحهای توجیهی برای پروژه های نوسازی و توسعه ای  شرکت مطابق با الگوی مورد تایید سهامدارن شرکت

10- برنامه ریزی و مدیریت پروژه های بهینه سازی، نوسازی و ایجادی

11- ارائه خدمات آموزشی به کارکنان جدید الورد مرتبط با فعالیتهای حرفه ای تولید و فرآیند

 پروژه های اصلی انجام شده

1- پروژه بهبود کیفیت محصول پیچ آندی

2- بهینه سازی کیفیت انامل قطرانی مطابق با شرایط آب و هوایی ایران

3- به کارگیری و پالایش برشهای نفتالین دار پتروشیمی به منظور جبران کمبود خوراک قطرانی شرکت

4- راه اندازی واحد نیمه صنعتی تولید فوق روان کننده بتن

5- طراحی، نظارت بر ساخت و راه اندازی واحد تولید فوق روان کننده بتن پایه نفتالینی با ظرفیت 15000 تن در سال

6- طراحی، نظارت بر ساخت و راه اندازی برج تقطیر جدید تولید روغن نفتالین

7- جابجایی ترتیب برجهای تقطیر در واحد تقطیر روغنها به منظور افزایش ظرفیت این و احد و بهبود بازده جداسازی برشهای مختلف در این واحد