چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان، استراتژی ها و ارزشهای سازمان

چشم انداز 

«استفاده ی کامل از ظرفیت موجود و افزایش تولید و عرضه ی محصولات قطرانی “بر اساس تعالی، بهبود و تنوع بخشی مستمر محصولات با تکیه بر استانداردهای جهانی و ملّی و رعایت الزامات زیست محیطی به عنوان واحد برتر پالایش قطران در منطقه »

ماموریت 

«شرکت پالایش قطران ذغالسنگ به عنوان بنگاه اقتصادی بازارمحور در صنعت تأمین محصولات متنوع قطرانی، تلاش  دارد از طریق ارزش آفرینی و افزایش مزیت های رقابتی، حداکثر ارزش را کسب نماید.

این شرکت با در اختیار داشتن بزرگترین پالایشگاه قطران در خاورمیانه، با بهره مندی از مزایا و موقعیت منحصر به فرد در ایران و سرمایه ی انسانی کارآمد، تأمین انتظارات ذی نفعان، تولید پایدار و توسعه ی مستمر، پاک سازی محیط زیست از پسماندهای شیمیائی و پذیرش مسئولیت اجتماعی را محقق می نماید.»

اهداف كلان 

 حفظ ظرفیت تولید از طریق تأمین خوراک

 افزایش سهم بازار از طریق تنوع بخشی محصولات و مشتریان داخلی و خارجی

 تولید پایدار و توسعه ی مستمر

 بهبود مستمر کیفیت و بهره وری

استراتژي ها

1- توسعه ی کسب و کار با معرفی محصولات تولیدی در بازارهای داخلی و خارجی

2- جذب سرمایه و مشارکت داخلی و خارجی جهت توسعه و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی

3- افزایش ظرفیت و ارتقاء کیفیت تولید

4- توسعه ی پایدار تولیدات براساس الزامات HSE  به ویژه زیست محیطی با بهینه سازی و نوسازی تجهیزات و فرآیندها از طریق مدیریت دانش و همکاری مؤثر با واحد تحقیق و توسعه (R&D) و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان

5- توسعه ی صادرات و همکاری دو جانبه با تولیدکنندگان قطران و محصولات قطرانی (فن آوری و تأمین مواد اوّلیه و سایر موضوعات) در کشورهای مختلف با تأکید بر کشورهای چین و روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان قطران و محصولات قطرانی

6- بهبود سیستم مدیریت منابع انسانی (آموزشی (دانش و مهارت) و انگیزشی)

ارزش های سازمانی:

1- نقش تأثیرگذار در راستای منافع ملّی. 

2- حفظ کرامت انسانی.

3- تعهد به جلب اعتماد ذی نفعان با پایبندی به سلامت سازمانی.

4- نوآوری، خلاقیّت و افزایش دانش و مهارت های کارکنان.

5- رعایت قوانین، مقررات و الزامات زیست محیطی در راستای توسعه ی پایدار.

6- شایسته سالاری در تمام سطوح سازمانی.