• ساعت : ۱۴:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
  • کد خبر : ۱۸۱۴
اجرای پروژه ساخت برج تقطیر C531 جدید و تجهیزات جانبی به منظور نوسازی، افزایش و بهبود عملكرد واحد تقطیر روغن ها

<p>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:11pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri, sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Nazanin&amp;quot;&quot;&gt;&amp;nbsp;شرکت پالایش قطران ذغالسنگ با نیت حمایت از منویات مقام معظم رهبری در سال&amp;shy; جاری که به نام تولید دانش&amp;shy;بنیان و اشتغال آفرین مزین شده است، با مشارکت کارکنان نسبت به تدوین سند استراتژیک هفتم توسعه (از سال &lt;u&gt;1401&lt;/u&gt; لغایت &lt;u&gt;1403&lt;/u&gt;) اقدام نموده و امید است با اتکال به خداوند سبحان، امکان تحقق اهداف تعیین شده میسر گردد.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0