• ساعت : ۲۰:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ 
"طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا،آقای مهندس ابوالفضل غلامی به عنوان سرپرست شرکت پالایش قطران ذغالسنگ منصوب گردید"
سرپرست شركت پالایش قطران ذغالسنگ
آقای مهندس ابوالفضل غلامی به عنوان سرپرست شرکت پالایش قطران ذغالسنگ منصوب گردید

<p>&quot;طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت انرژی گستر سینا،آقای مهندس ابوالفضل غلامی به عنوان سرپرست شرکت پالایش قطران ذغالسنگ منصوب گردید&quot;</p>

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0