• ساعت : ۲۰:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ 
"با حضور آقای مهندس رضوانیان رییس هیات مدیره شرکت پالایش قطران ذغالسنگ مراسم تودیع آقای مهندس صادقی انجام شد"
مراسم تودیع آقای مهندس صادقی
"با حضور آقای مهندس رضوانیان رییس هیات مدیره شرکت پالایش قطران ذغالسنگ مراسم تودیع آقای مهندس صادقی انجام شد"
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.17.0
    V6.0.17.0