• ساعت : ۰۹:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ 
next    /  3 prev
برگزاری ارزیابی تعالی سازمانی در شركت پالایش قطران ذغالسنگ
برگزاری ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) در شرکت پالایش قطران ذغالسنگ در هفتمین دوره جایزه ملّی تعالی و پیشرفت

شرکت پالایش قطران ذغالسنگ در راستای تحقق مسیر تعالی خود، در تاریخ های 28 و 29 بهمن ماه توسط تیم پنج نفره ارزیابان مرکز ملّی تعالی و پیشرفت مطابق مدل EFQM 2013 مورد ارزیابی قرار گرفت که موجب بهره مندی شرکت از دانش ارزیابان و شناخت نقاط قوت و قابل بهبود خود گردید.

این شرکت در دوره قبل این جایزه نیز موفق به دریافت تقدیرنامه 4 ستاره گردید و هدف گذاری این دوره بر اساس خودارزیابی انجام پذیرفته، کسب تقدیرنامه پنج ستاره می باشد.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0