انواع قیرهای قطرانی:

 

این محصول به ­عنوان سنگین ­ترین جزء قطران در فرآیند با روش جداسازی و سپس خواص فیزیکی و شیمیایی آن بهبود می یابد.

کاربرد آن در ریخته ­گری آند فرآیند آلومینیوم ­سازی، ساخت خمیر الکترود، صنایع نسوز و تولید Coal Tar Epoxy می­ باشد که در سه گروه کلی، دسته ­بندی می­ گردد:


 


پیچ آند (Anod Pitch):

یکی از مهم­ترین مواد در ریخته­ گری آند،قربانی احیاء آلومینیوم از آلومین می­باشد؛که این ماده در جهان فاقد جانشین است. این محصول در دو نوع جامد و مایع قابل عرضه می­ باشد..

 

محصولات امنیت

شبکه

پیچ با نقطه نرمی متوسط:

کاربرد اصلی در ساخت خمیرالکترود، برای صنایع احیاء آهن و فولاد به روش قوس الکتریکی می­ باشد.

 


پیچ نرم:

این محصول؛ در دو صنعت تولید مواد اولیّه نسوز و صنایع رنگ و پوشش، کاربرد دارد و وابسته به درخواست مشتری و نوع کاربری آن، قابل تولید می باشد.

 

اینفویار
اینفویار

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0