انواع روغن قطرانی:

این محصول با گستردگی وزن حجمی و نقطه اشتعال در فرآیندهای تقطیر، جداسازی و خالص ­سازی می­گردد و در گروه­های زیر، دسته ­بندی می ­شود:


  • به­ عنوان سنگین ­ترین جزء روغنی با وزن حجمی1070 کیلوگرم بر متر مکعب، به ­دلیل خواص مولکولی و بالا بودن کربن آن به عنوان یکی از مرغوب­ ترین خوراک­ های واحد دوده ­سازی، مورد استفاده قرار می­ گیرد.

 


روغن نفتالین دار:

این برش وارد فرآیند خالص سازی جهت تولید نفتالین می گردد.

 

محصولات امنیت

روغن­ های نیمه سنگین و سبک؛

که عمدتاً کاربری­ های حلال، روغن ­های شست­وشو وتعلیق ­شکن دارند.

شبکه
شبکه

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0