نفتالین:

یکی از مهم­ترین و خاص­ترین محصولات این پالایشگاه است و در دو گرید و صنعتی؛ با خلوص بالاتر از 97%، تولید می­ شود.

 

محصولات امنیت
10 (3).jpg

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0