quality.png   کیفیت

 

این شرکت، دارای مجهزترین آزمایشگاه در خصوص مواد و محصولات قطرانی؛ در سطح کشور، می باشد که با اندازه گیری، آزمایش های متعدد برنامه ریزی شده و کادر مجرب، کیفیت محصول را تضمین می کند.

  • آزمایش های مواد اولیّه: کلیه مواد اولیّه ورودی به پالایشگاه، تحت تست های روتین قرارگرفته و پروانه تأیید مجوز استفاده در فرآیند تولید را، خواهند داشت.

  • آزمایش های حین فرآیند: با انجام بیش از ده هزار تست برروی محصولات در حال تولید، عملاً کنترل شرایط تولید و کیفیت محصول، ضمانت می گردد.

  • آزمایش های محصول نهایی: تمام محصولات پس از تولید، قزتطینه و کلیه تست های لازم منطبق بر طرح کیفی محصول، انجام و پس از تأیید برای مشتری، ارسال می گردد.

  • آزمایش های آب و بخار: به منظور کنترل شرایط فرآیندی؛ آزمایشات مختلفی بر روی آب و بخار، انجام می گیرد تا شرایط خوردگی و رسوب گذاری، تحت کنترل باشد.

 

 

                          


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0