کیفیت

 

این شرکت، دارای مجهزترین آزمایشگاه در خصوص مواد و محصولات قطرانی؛ در سطح کشور، می باشد که با اندازه گیری، آزمایش های متعدد و برنامه ریزی شده با کادر مجرب، کیفیت محصول را تضمین می کند.

 

5dsr5770 (3).jpg

 

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0