تحقیق و توسعه و نوآوری

 

به منظور حرکت با بازار و تأمین نیازهای مشتریان، داشتن بخش تحقیق و توسعه قدرتمند، از ملزومات این کار است. خوشبختانه، این شرکت با بهره از دانش و تجربه متخصصان و کارشناسان داخلی، موانع بزرگی همچون کمبود خوراک را؛ پشت سر گذاشته است.

برخی از توانمندی های موجود و اقدامات اجرایی؛ به شرح زیر، می باشد:

 

  • تولید انامل دایجست (enamel digest) بنا بر نیاز صنایع گاز و آب

  • توسعه و ارتقاء واحد Pitch Reforming با توجه به نیاز صنایع آلومینیوم

  • پالایش و تقطیر CFO و PFO

  • طراحی ساخت و نصب برج تقطیر، تحت خلاء روغن نفتالین دار

  • طراحی ساخت و بهره برداری واحد تولید فوق روان کننده بتن برپایه نفتالین SNF

  • توسعه و ساخت مخازن ذخیره سازی

  • مطالعه استخراج روغن پایه از آیزو ریسایکل و ساخت پایلوت نیمه صنعتی

  • طراحی ساخت و نصب برج تقطیر ویژه روغن قطرانی

 

 

5dsr0109.jpg

 

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0