مسئولیت های اجتماعی

با توجه به اینکه نهاد بالادستی این شرکت، مسئولیت اجتماعی را به عنوان رسالت اجتماعی تعریف نموده، رهبران سازمان توجه ویژهای در این خصوص دارند و با تشکیل کارگروه رسالت اجتماعی نسبت به پایش پیشنهادات ارائه شده از طرف بنیاد مستضعفان در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت در قبال جامعه، محیط زیست، اختصاص قسمتی از سود سهامداران به این موضوع، بنیاد علوی، برگزاری جلسات با سازمان های مردم نهاد محلی و معرفی گروه های جهادی به بنیاد علوی جهت ثبت در سامانه سراج برای پیگیری پروژه هایی که در این راستا بر عهده دارد، پرداخته و همواره دغدغه مند جامعه اطراف خود بوده است.در این راستا به اقداماتی چون حضور کارکنان در فعالیت ها و برنامه های گروه های جهادی منطقه، کمک کارکنان به همکاران بیمار و نیازمند توسط صندوق شورای اسلامی کار، مساعدت کارکنان به انتقال و فرهنگ سازی رعایت دستورالعمل های بهداشتی در سطح خانواده و جامعه، انتقال دانش و مهارت به کارآموزان خارج از شرح وظایف محوله، جمع آوری زباله از طبیعت و تفکیک ضایعات به صورت خودجوش توسط کارکنان و مشارکت برخی از کارکنان جهت آزادسازی زندانیان غیر عمد، مشارکت کارکنان در طرح ایتام و محسنین، جذب نیروی انسانی مورد نیاز از مناطق همجوار پالایشگاه بوده است.همچنین این شرکت از طریق: مشارکت با زیرمجموعه های نهاد بالاسری جهت اقداماتی از قبیل: آب رسانی به مناطق محروم، موکب اربعین، معرفی کمیته امداد لنجان به سازمان های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان از قبیل کارخانه های سیمان، فولاد و سرامیک جهت دریافت مساعدت، معرفی گروه های جهادی منطقه به بنیاد علوی جهت ثبت در سامانه سراج، همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج ذوب آهن در این راستا گام های بلندی برداشته است.کسب لوح سپاس از سازمان بسیج سازندگی کشور و مدیر عامل  ذوب آهن اصفهان به دلیل مدیریت گروه جهادی و انجام  فعالیت های محرومیت زدایی در سال 1400 از جمله افتخارت شرکت پالایش قطران در زمینه مسئولیت اجتماعی بوده است.لوح سپاس از سازمان بسیج سازندگی کشور و مدیر عامل  ذوب آهن اصفهان به دلیل مدیریت گروه جهادی و انجام  فعالیتهای محرومیت زدایی در سال 1400

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0