مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه عمومی حمل تانکری (نوبت دوم)

 

شركت پالايش قطران ذغالسنگ اصفهان درنظردارد حمل تانکری مواد اولیه مورد نیاز شش ماهه خود را به صورت تدریجی از مبادی مختلف داخلی به مقدار تقریبی 24000تن براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد ضمیمه و از طریق مناقصه ، به پیمانکاران واجد شرایط حمل واگذار نماید لذا از متقاضيان دعوت مي گردد از تاريخ  انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی www.ctr-co.com یا آدرس: اصفهان ،  سه راه سیمین ، ابتدای خيابان سهروردي ، نبش خیابان فرهنگ ، پلاک يك ( دفتر تدارکات) مراجعه نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های  03137754120 و  03137753215 تماس حاصل فرمایید.

 

                                                  مناقصه عمومی حمل تانکری نوبت دوم