فرم فراخوان استخدام 

 

کارجوی گرامی، لطفاً قبل از تکمیل اطلاعات به نکات زیر توجه نمایید.

1. مسئولیت صحت کلیه اطلاعات ثبت شده بر عهده کارجو می­ باشد.

2. تکمیل نمودن این فرم، مسئولیتی برای شرکت جهت استخدام ایجاد نمی ­نماید.


                                  
                                  
  نام:        نام خانوادگی:                   کد ملی:      
                                  
  تاریخ تولد:        وضعیت نظام وظیفه:                  رشته تحصیلی:      
                                  
  شماره تماس:        آدرس سکونت:            
                                  
  مقطع تحصیلی:        رشته تحصیلی:                  نام دانشگاه / مؤسسه آموزشی:       
                                  
  میزان سابقه پرداخت حق بیمه:                      آپلود رزومه :    
  
                                  
                                  
  ارسال

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0